شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۵ ۰۸:۵۲ ۴۰۸ مرتبه
اعضاي كميته علمي جشنواره

     دكتر احمدعلي عنايتي

معاون تحقيقات و فناوري

     دكتر رضا علي زاده نوائي

مدير اطلاع رسانی و  ارتباطات

     دكتر روانبخش اسماعيلي

مدير امور پژوهشي و كاربرد نتايج تحقيقات

     دکتر محمدعلی ابراهیم زاده  

مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی

     خانم زهرا فروغي

كارشناس پايش و ارزشيابي

     خانم مريم قاجار

كارشناس پايش و ارزشيابي

     خانم زهره تقي زاده

کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد. طراحی و تولید: IT-Bonyad