دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۵ ۱۱:۰۶ ۱۶۲ مرتبه
طبری زمان ارسال مستندات کارشناسان - بخش درون دانشگاهی

زمان ارسال مستندات پژوهشی کارشناسان جهت شرکت در بخش درون دانشگاهی(کارشناس برگزیده) تا پایان روز کاری شنبه  13 آذر می باشد. کارشناسان محترم مدارک پژوهشی خود را با آیین نامه موجود در سایت جشنواره تطبیق داده و به واحد پایش و ارزشیابی معاونت تحقیقات و فناوری تحویل نمایند.

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد. طراحی و تولید: IT-Bonyad